Navigation : Top / cp

cp

cp

機能

ファイルのコピー

使用例

cp -rfpv ターゲットファイル名 コピー先ディレクトリー

オプション

 • -r
  • 再帰的
 • -f
  • 強制コピー(上書き確認の非表示)
 • -p
  • 属性,タイムスタンプを保存
 • -v
  • 明示的